TV kalendar: Uvođenje hrvatskog dinara i kune

uvođenje hrvatskog dinaraDva priloga iz emisije TV kalendar Hrvatske televizije iz 2009.
Prilog o uvođenju hrvatskog dinara 23. prosinca 1991., i još jedan o uvođenju kune 30. svibnja 1994.

Uveden hrvatski dinar, 23. prosinca 1991.

Uvedena hrvatska kuna, 30. svibnja 1994.