Vrijednosni bonovi 1991.

Godine 1991. u tiskari Mladost u Kninu, tiskani su vrijednosni bonovi od 10.000, 20.000 i 50.000 dinara sa ćiriličnim natpisima „REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA”, „VRIJEDNOSNI BON”, te oznakama vrijednosti brojevima i slovima. Na bonovima nema datuma izdavanja, a tiskani su samo s jedne strane.
Svi bonovi imaju isti dizajn, dimenzije 150 x 70 mm, a razlikuju se samo po boji i oznakama vrijednosti. Vrijednosne bonove je pripremila Uprava prihoda RSK, a trebali su biti izdavani upisnicima zajma za obranu „Republike Srpske Krajine”. Zajam nikad nije bio raspisan, a bonovi nisu nikada pušteni u promet.

Krajinski dinari
B.1 - 10.000 dinara, 1991, plava, 150 x 70 mm (ref: P#RA1)

Krajinski dinari
B.2 - 20.000 dinara, 1991, smeđa, 150 x 70 mm (ref: P#RA2)

Krajinski dinari
B.3 - 50.000 dinara, 1991, ljubičasta, 150 x 70 mm (ref: P#RA3)

Petnaestak godina kasnije su se na numizmatičkom tržištu pojavili i pohabani bonovi sa crvenom strojnom numeracijom, a neki i s pečatom i potpisom. Nisu pronađeni nikakvi službeni dokumenti o tome da su bonovi nekada negdje bili u uporabi kao sredstvo plaćanja, a i tadašnji guverner Narodne banke RSK, P. Marjanović je potvrdio da bonovi nisu pušteni u optjecaj.
Stoga se gotovo sa sigurnošću može tvrditi kako je riječ o naknadnim krivotvorinama.

Krajinski dinari