Kalkulatori

Euro konvertor

Preračunavanje bivših nacionalnih valuta europskih zemalja.
Dodane su i baltičke zemlje koje još nisu uvele euro, ali imaju određen fiksni tečaj do uvođenja eura.

  EU EUR     Nizozemska NLG
  Austrija ATS     Njemačka DEM
  Belgija BEF     Portugal PTE
  Cipar CYP     San Marino SML
  Finska FIM     Slovačka SKK
  Francuska FRF     Slovenija SIT
  Grčka GRD     Španjolska ESP
  Irska IEP     Vatikan VAL
  Italija ITL     Estonija EEK
  Luksemburg LUF     Latvija LVL
  Malta MTL     Litva LTL
  Monako MCF

Resetiraj