Benedikt Kotruljević

Hrvatska narodna banka izdala je prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna posvećen Benediktu Kotruljeviću (Dubrovnik oko 1400.-1468.), hrvatskom i svjetskom ekonomistu XV. stoljeća, za čiji je rad „O umijeću trgovine” znanstveno utvrđeno da prvi u svijetu opisuje poduzetništvo i njegovo odvijanje te cjelovito prikazuje dvojno knjigovodstvo, koje je i danas u primjeni diljem svijeta.
Rođen je u uglednoj dubrovačkoj obitelji, široko obrazovan. Većinu života proveo je na Napuljskom dvoru, u službi aragonskog kralja Alfonsa V, neko je vrijeme bio i ministar dvora. Knjigu o umijeću trgovanja je napisao 1458. a tiskana je tek 1573. u Veneciji.

E.55 - 150 kuna

Benedikt Kotruljević

Materijal: srebro (Ag) 0,925
Promjer i masa: 37 mm; 24 g (0,741376 oz ASW)
Naklada: ne više od 10.000 kom.
U prodaji: 25. veljače 2008.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 22/20.2.2008.
Autor: Damir Mataušić, akademski kipar
Izdavač: Hrvatska narodna banka
Kovnica: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Prodajna cijena: 326 kn + PDV (početno 220 kn)

LICE
U središnjem dijelu izvedena je kružna ploha unutar koje je prikaz portreta Benedikta Kotruljevića. Unutar pojasa koji tvori rub kovanog novca i rub kružne plohe, istaknuti su natpisi, i to gore „1416.-1469.”, a u donjem dijelu „BENEDIKT KOTRULJEVIĆ”. Iznad portreta, uz rub kružne plohe, istaknut je natpis „BENEDETTO COTRUGLI RAGUSEO”, omeđen nizom sitnih kružnih izbočina.

NALIČJE
U središnjem dijelu izvedena je kružna ploha unutar koje je stilizirani prikaz šest novčića. Iznad prikaza istaknuti su natpisi „O UMIJEĆU TRGOVINE” i „DEL ARTE DI MERCATURA”. Uz rub kružne plohe niz je sitnih kružnih izbočina. U pojasu kojeg tvori rub kovanog novca i rub kružne plohe, u gornjem dijelu, oznaka je nominalne vrijednosti „150” i oznaka novčane jedinice „KUNA”. U donjem dijelu pojasa istaknut je natpis „REPUBLIKA HRVATSKA”, razdvojen prikazom grba Republike Hrvatske. Godina izdanja 2007. istaknuta je u pojasu između oznaka i natpisa tako da je na lijevoj strani djelomična oznaka „20”, a na desnoj strani djelomična oznaka „07.”.