Vukovar

Narodna banka Hrvatske izdala je prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna i prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna u trajni spomen gradu Vukovaru i njegovim braniteljima, simbolu hrvatske borbe za obranu slobode u Domovinskom ratu.
Vukovar je grad i najveća hrvatska riječna luka na Dunavu, u hrvatskom dijelu Srijema, administrativno središte Vukovarsko-srijemske županije.
Godine 1991. hrvatski grad Vukovar bio je pod dugotrajnom potpunom opsadom i svakodnevno granatiran. Dana 19. studenog 1991. jugoslavenska armija, lokalni pobunjeni Srbi i paravojne bande iz Srbije, uspjeli su zauzeti Vukovar, nakon čega je uslijedilo ubijanje i protjerivanje svog nesrpskog stanovništva. Do pada Vukovara, vukovarski branitelji nanijeli su teške gubitke jugoslavenskoj vojsci tako da više nije bila sposobna poduzimati veće vojne akcije osvajanja hrvatskog teritorija.

E.35 - 150 kuna

(ref: KM#67)

Vukovar

Materijal: srebro (Ag) 0,925
Promjer i masa: 37 mm; 24 g (0,71376 oz ASW)
Naklada: 2000 kom.
U prodaji: 26. lipnja 1997.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 58/9.06.1997
Autor: Kažimir Hraste, akademski kipar
Izdavač: Narodna banka Hrvatske.
Kovnica: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Prodajna cijena: 326 kn + PDV (početno 195 kn)

LICE
U središnjem dijelu prikaz je uže gradske jezgre. Na prikazu dominiraju građevine s prepoznatljivim baroknim elementima. U donjem polukrugu, na desnoj strani, ispisan je tekst „VUKOVAR”, ispod kojeg je teksta ispisana godina izdanja „1997.”

NALIČJE
U središnjem dijelu prikaz je Vučedolske jarebice (često pogrešno nazivane „golubica”), keramičke kultne posude u obliku ptice. Ispod prikaza jarebice, uz donji rub, smješten je grb Republike Hrvatske. Kružno uz rub, s lijeve na desnu stranu, ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA”, koji omeđuje prikaz jarebice. U gornjem polukrugu, na desnoj strani, je oznaka nominalne vrijednosti „150 KUNA”.

E.36 - 500 kuna

(ref: KM#68)

Vukovar

Materijal: zlato (Au) 0,986
Promjer i masa: 18 mm; 3,5 g (0,11095 oz AGW)
Naklada: 2000 kom.
U prodaji: 26. lipnja 1997.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 58/9.06.1997
Autor: Kažimir Hraste, akademski kipar
Izdavač: Narodna banka Hrvatske.
Kovnica: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Prodajna cijena: 1804 kn + PDV (početno 650 kn)

LICE
Isto kao kod E.35.

NALIČJE
Isto kao kod E.35. Osim oznake nominale „500”.