Katalog suvremenog hrvatskog novca

Od jugoslavenskog dinara
do kune i lipe

NDH kuna

Pregled promjena novca korištenih na hrvatskom području i detaljni prikaz stvaranja suvremenog hrvatskog novca.

Novčanice hrvatskog dinara
1991.-1994.

Hrvatski dinar

Detaljan prikaz novčanica privremenog hrvatskog novca, hrvatskog dinara, u optjecaju od kraja 1991. do sredine 1994. godine.

Novčanice dinara RSK
1992.-1994.

Krajinski dinar

Prikaz novčanica dinara „Republike Srpske Krajine” koje su korištene na okupiranom području Republike Hrvatske od 1992. do 1994.

Novčanice kuna
od 1994. do danas

Kuna Republike Hrvatske

Detaljan prikaz novčanica kuna, službenog sredstva plaćanja na području Republike Hrvatske, od 30. svibnja 1994. godine do danas.

Kovani novac kuna i lipa
od 1994. do danas

Kune i lipe

Detaljan prikaz optjecajnog kovanog novca kuna i lipa, službenog sredstva plaćanja na području Republike Hrvatske, od 1994. godine do danas.

Prigodni zlatni i srebreni
novac kuna i dukat

Kune i dukati

Detaljan prikaz prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca kuna i prigodnog zlatnog kovanog novca dukat, u izdanju Hrvatske narodne banke.