Linkovi i banneri

Ukoliko želite podržati ovaj web site, bit ću zahvalan ako na svoj web site ili blog
postavite link na Kunalipa.com. Možete, na primjer, upotrijebiti sljedeći kod:


u gornjem okviru i kopirajte ga pomoću tipki CTRL+C.

Link će izgledati ovako: KUNALIPA.COM - Hrvatski numizmatički portal


Widget koji prikazuje naslov najnovijeg članka na blogu.
Može ga se staviti u "sidebar" širine najmanje 120 piksela.
Fontovi i boje se prilagođavaju vašem sajtu.

Hrvatski numizmatički portal
KUNALIPA


u gornjem okviru i kopirajte ga pomoću tipki CTRL+C.


Ukoliko želite upotrijebiti neki od donjih bannera, kliknite na banner i u ovom polju će se prikazati HTML kod koji trebate prekopirati na svoje stranice.


u gornjem okviru i kopirajte ga pomoću tipki CTRL+C.

Savjet: banner će se brže prikazivati na vašim stranicama ukoliko sliku prenesite na svoj server.
Naravno, u tom slučaju u gornjem kodu promijenite put do slike (stavite URL na kojem je slika na vašem serveru umjesto https://www.kunalipa.com/files/).


Micro button 80 x 15
GIF 381 byte   GIF 427 byte

Micro bar/button 88 x 31
GIF 5 kB   GIF 1 kB

Button 2 120 x 60
GIF 10 kB   PNG 3 kB

Button 1 120 x 90
PNG 5 kB   PNG 3 kB

Square button 120 x 120
JPG 5 kB

Square button 125 x 125
JPG 4 kB   PNG 6 kB

Square button 160 x 160
PNG 6 kB

Half banner 234 x 60
JPG 6 kB

Vertical banner 120 x 240
GIF 15 kB

Mobile large banner 216 x 36
PNG 3 kB

Mobile X-large banner 300 x 50
PNG 4 kB

Mobile leaderboard banner 320 x 50
PNG 3 kB

Full horizontal banner 468 x 60
JPG 7 kB

Leaderbord 728 x 90

JPG 12 kB