Pristupne tipke (Access keys)

Ovaj web site, u sekcijama Katalog i Blog, koristi sljedeće prečice na tipkovnici, odnosno pristupne tipke (Access Keys):

0 - Upute za korištenje pristupnih tipki
1 - Početna stranica www.kunalipa.com
2 - Početna stranica trenutne sekcije: Kataloga ili Bloga
3 - Mapa weba
4 - Pretraživanje Kunalipe
5 - Facebook Kunalipa
6 - Twitter Kunalipa
7 - Skok na početak teksta (preskakivanje navigacije)
8 - Impressum
9 - Kontakt

Upute za korištenje pristupnih tipki u različitim preglednicima:

Browser Kombinacija tipki  
Amaya Ctrl + broj ili Alt + broj  
Camino Ctrl + broj  
Chrome (Win i Linux) Alt + broj  
Chrome (Mac) Ctrl + Opt + broj  
Firefox (Win i Linux) Alt + Shift + broj  
Firefox (Mac) Ctrl + broj  
Internet Explorer Alt + broj, Enter  
Konqueror Ctrl + broj  
Opera Shift + Esc, broj  
Safari (Win) Alt + Shift + broj  
Safari (Mac) Ctrl + Opt + broj  

Naravno, možete koristiti i uobičajene tipkovne prečice, navodim samo najbitnije:

Kombinacija tipki Funkcija  
Home Na vrh stranice  
End Na dno stranice  
Tab Kretanje unaprijed po elementima na stranici  
Shift + Tab Kretanje unatrag po elementima na stranici  
Ctrl + klik na link Otvaranje linka u novoj kartici (tabu)  
Shift + klik na link Otvaranje linka u novom prozoru  
Alt + klik na link Download linka  
Esc Zaustavljanje učitavanja stranice  
F5 ili Ctrl + R Ponovno učitavanje stranice  
Ctrl + F Pretraživanje stranice  
F3 ili Ctrl + G Sljedeći rezultat pri pretraživanju stranice  
Shift + F3 ili Ctrl + Shift + G Prethodni rezultat pri pretraživanju stranice  
Ctrl + D Bilježenje stranice u bookmarke  
Ctrl + + Povećavanje teksta  
Ctrl + - Smanjivanje teksta  
Ctrl + 0 Normalna veličina teksta  
Ctrl + F5 ili Shift + F5 Ponovno učitavanje stranice uz čišćenje cachea  
Ctrl + Tab ili Ctrl + PgDown Prelazak na sljedeću karticu (tab)  
Ctrl + Shift + Tab ili Ctrl + PgUp Prelazak na prethodnu karticu (tab)  
Ctrl + F4 ili Ctrl + W Zatvaranje aktivne kartice (taba)