Izjava o odgovornosti

Svi podaci koji su objavljeni na ovim stranicama izneseni su u najboljoj namjeri i nastojalo se, koliko je bilo moguće, provjeriti njihovu vjerodostojnost. No unatoč tome ne može se jamčiti njihova apsolutna točnost, te se shodno tome webmaster odriče bilo kakve odgovornosti glede pouzdanosti istih.

Nastojalo se izbjegavati sadržaje koji bi se mogli smatrati uvredljivim ili na bilo koji način neprimjerenim. No unatoč tome postoji mogućnost da se netko nađe uvrijeđen objavljenim sadržajima. Pri izradi ovih Web stranica nije bilo nikakvih namjera ikoga uvrijediti.

Ovaj site ne sadrži nikakav maliciozni softver (malware), kao što su virusi, crvi, trojanski konji, spyware, adware, crimeware niti bilo kakav drugi neželjeni softver.
Svaki materijal skinut s ovih stranica i pohranjen na vaše računalo je vaša osobna želja te svu odgovornost za eventualnu štetu nastalu downloadanim materijalima snosite sami.

Na ovim Web stranicama donose se i linkovi na vanjske stranice koje nisu u sastavu ovog sitea. Nastojalo se objavljivati samo linkove na kvalitetne i pouzdane Web stranice, ali pošto webmaster ovih Web stranica nema kontrolu nad promjenama sadržaja vanjskih Web stranica, odriče se bilo kakve odgovornosti glede njihovog aktualnog sadržaja.

U načelu, neće se utjecati na sadržaj poruka koje korisnici ostavljaju u komentarima članaka objavljenih na Blogu. Nije moguće provjeravati, pa time ni jamčiti ispravnost i potpunost tako objavljenih informacija.
Objavljene poruke izražavaju viđenje i mišljenje isključivo samih autora poruke, te stoga svu odgovornost za sve posljedice koje mogu proizići iz sadržaja ostavljenih poruka snose njihovi autori.