25 kuna - Godišnja skupština Europske banke za obnovu i razvoj, Zagreb 2010.

Hrvatska narodna banka izdala je u povodu održavanja Godišnje skupštine Europske banke za obnovu i razvoj u Zagrebu 14. i 15. svibnja 2010., prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna.
Europska banka za obnovu i razvoj je osnovana 1992. radi poticanja tranzicije zemalja Srednje i Istočne Europe prema tržišnom gospodarstvu. Svojom djelatnošću treba doprinositi gospodarskom napretku i obnovi potičući privatne i poduzetničke inicijative. Banka pomaže zemljama članicama primateljicama koje provode programe privatizacije, demonopolizacije i decentralizacije. Pomoć Banke ostvaruje se na više načina, a naročito izravnim ulaganjima u privatna ili državna poduzeća i banke ili sufinanciranjem ulaganja u poduzeća.

D.39 - 25 kuna

25 kuna

D.39 - godina 2010; u optjecaju: 12.5.2010.; naklada: 20.000 kom.

Odluka o obilježjima: NN 48/21.04.2010.
Odluka o puštanju u optjecaj: NN 51/26.04.2010.

LICE
Unutar jezgre kovanog novca prikaz je službenog amblema skupa na kojemu je prikaz panorame grada Zagreba, s natpisom u dva retka „ZAGREB” i „2010”. Kružno, unutar prstena, u dva retka ispisan je tekst „GODIŠNJA SKUPŠTINA EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ” i „EBRD Annual Meeting and Business Forum”. U donjem središnjem dijelu prstena prikaz je amblema Europske banke za obnovu i razvoj.

NALIČJE

U središnjem dijelu jezgre brojčana oznaka nominalne vrijednosti „25”. Unutar kontura brojeva prikaz je kune zlatice u pokretu na desno, čije je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena je grb Republike Hrvatske. Lijevo od grba, na kružnu površinu prstena, položena je grančica lovora, a desno, grančica hrasta. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis „REPUBLIKA HRVATSKA”.