25 kuna - Prvi kongres Hrvatskih esperantista

Narodna banka Hrvatske izdala je u povodu prvog kongresa Hrvatskih esperantista održanog 31. svibnja i 1. lipnja 1997. u Zagrebu, prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna.
Esperanto je najpoznatiji i najrašireniji umjetni međunarodni jezik kojeg je 1887. osmislio poljsko-židovski liječnik Ludwik Lazar Zamenhof. Najstarije hrvatsko esperantsko društvo osnovano je u Rijeci 1907.
Hrvatski savez za esperanto (Kroata Esperanto-ligo) je nevladina udruga koja okuplja esperantiste i djeluje na promicanju međunarodnog jezika esperanta u Hrvatskoj. Bila je domaćin Svjetskog kongresa esperantista godine 2001. u Zagrebu.
U vrijeme izdavanja ove kovanice, predsjednik Hrvatskog saveza za Esperanto bio je akademik Dalibor Brozović.

D.32 - 25 kuna

(ref: KM#49)

25 kuna

D.32 - godina 1997; u optjecaju: 24.6.1997.; naklada: 300.000 kom.

Odluka o obilježjima: NN 58/9.6.1997.
Odluka o puštanju u optjecaj: NN 60/11.6.1997.

LICE
U središtu je simbol kongresa, elipsasta kružnica unutar koje je smješteno osam romboida koji, povezujući se, tvore veliko slovo „E” (Esperanto). U središnjem dijelu donje kružne površine je istovjetan romboid, od kojeg na lijevu stranu započinje kružno ispisan tekst „UNUAJ KONGRESO DE KROATAJ ESPERANTISTOJ”. U drugom unutarnjem kružnom retku ispisan je tekst „PRVI KONGRES HRVATSKIH ESPERANTISTA”, koji razdvaja oznaka godine kovanja „1997”, položena iznad izduženog romboida.

NALIČJE

U središnjem dijelu jezgre brojčana oznaka nominalne vrijednosti „25”. Unutar kontura brojeva prikaz je kune zlatice u pokretu na desno, čije je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena je grb Republike Hrvatske. Lijevo od grba, na kružnu površinu prstena, položena je grančica lovora, a desno, grančica hrasta. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis „REPUBLIKA HRVATSKA”.