25 kuna - Hrvatsko Podunavlje

Narodna banka Hrvatske izdala je u povodu mirne reintegracije hrvatskog područja pod privremenom upravom UNTAES-a i uspostave teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna.
Nakon što je vojno-redarstvenim akcijama Bljesak i Oluja oslobođena većina okupiranog područja Republike Hrvatske pod kontrolom srpskih pobunjenika, potpuni sustav državne uprave nad posljednjim okupiranim područjima (Hrvatsko Podunavlje) hrvatska država je uspostavila 8. prosinca 1997.

D.31 - 25 kuna

(ref: KM#47)

25 kuna

D.31 - godina 1997; u optjecaju: 28.5.1997.; naklada: 300.000 kom.

Odluka o obilježjima: NN 49/13.5.1997.
Odluka o puštanju u optjecaj: NN 50/15.5.1997.

LICE
Na plohi kovanog novca prikaz je zemljopisne karte Hrvatskog Podunavlja s oznakama hrvatskih gradova i rijeka, te ucrtanim granicama Republike Hrvatske i susjednih država. Podlogu zemljopisne karte čini površina kvadratnog oblika, koja je unutar granica Republike Hrvatske protkana kvadratićima, simbolom države Hrvatske. Uz lijevu i donju stranicu kvadratne podloge ispisan je tekst „HRVATSKO PODUNAVLJE”. Uz desnu stranicu kvadratne podloge označena je godina kovanja „1997.”.

NALIČJE

U središnjem dijelu jezgre brojčana oznaka nominalne vrijednosti „25”. Unutar kontura brojeva prikaz je kune zlatice u pokretu na desno, čije je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena je grb Republike Hrvatske. Lijevo od grba, na kružnu površinu prstena, položena je grančica lovora, a desno, grančica hrasta. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis „REPUBLIKA HRVATSKA”.