25 kuna - Republika Hrvatska kandidat za članstvo u EU 18.VI.2004.

Hrvatska narodna banka izdala je u povodu obilježavanja stjecanja kandidatskog statusa Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji 18. lipnja 2004., prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna.
Europska unija je zajednica europskih zemlja, nastala iz Europske ekonomske zajednice, kojoj je glavni cilj uspostava jedinstvenog tržišta, te slobodan protok ljudi, robe i kapitala među zemljama članicama unije.
Pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji su okončani godine 2011.

D.38 - 25 kuna

(ref: KM#78)

25 kuna

D.38 - bez oznake godišta (ND); u optjecaju: 4.8.2005.; naklada: 30.000 kom.

Odluka o obilježjima: NN 88/20.7.2005.
Odluka o puštanju u optjecaj: NN 90/25.7.2005.

LICE
Unutar jezgre kovanog novca smješten je prikaz dvaju kvadrata koji simboliziraju Republiku Hrvatsku i postavljeni su jedan iznad drugog s povezanim vrhovima. Oko kvadrata je postavljeno dvanaest zvjezdica, simbola Europske unije, protkanih trima linijama - hrvatskim pleterom. U sredini, uz donji rub, istaknut je datum „18. VI. 2004.”, omeđen s lijeve strane kvadratićem, a s desne zvjezdicom. U nastavku datuma, s lijeve na desnu stranu ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA KANDIDAT ZA ČLANSTVO U EUROPSKOJ UNIJI”, koji zatvara krug na kovanom novcu.

NALIČJE

U središnjem dijelu jezgre brojčana oznaka nominalne vrijednosti „25”. Unutar kontura brojeva prikaz je kune zlatice u pokretu na desno, čije je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena je grb Republike Hrvatske. Lijevo od grba, na kružnu površinu prstena, položena je grančica lovora, a desno, grančica hrasta. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis „REPUBLIKA HRVATSKA”.