25 kuna - Primanje Republike Hrvatske u Organizaciju ujedinjenih naroda

Narodna banka Hrvatske izdala je u povodu obilježavanja pete obljetnice primanja Republike Hrvatske kao samostalne i međunarodno priznate države u Organizaciju ujedinjenih naroda, prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna.
Republika Hrvatska je Rezolucijom br. 753 primljena u Organizaciju ujedinjenih naroda 22. svibnja 1992. zajedno s republikama Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom. Tih dana, područja republika Hrvatske i Bosne i Hercegovine bila su podvrgnuta žestokim srbo-četničkim napadima na svim ratištima.

D.33 - 25 kuna

(ref: KM#48)

25 kuna

D.33 - godina 1997; u optjecaju: 27.10.1997.; naklada: 300.000 kom.

Odluka o obilježjima: NN 103/6.10.1997.
Odluka o puštanju u optjecaj: NN 104/8.10.1997.

LICE
Unutar jezgre i prstena kovanog novca prikaz je znaka Organizacije ujedinjenih naroda, s tim da je unutar jezgre plošni prikaz planeta Zemlje, s posebno istaknutim reljefnim prikazom Republike Hrvatske. Prikaz unutar jezgre uokviren je stiliziranim grančicama masline, položenim unutar prstena kovanog novca. Iznad znaka, u dva retka, ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA U O.U.N.”, te datum primanja Republike Hrvatske u Organizaciju ujedinjenih naroda „22. V. 1992.”. Ispod znaka uz donji rub, u središnjem dijelu prstena kovanog novca, ispisana je brojčana oznaka godine kovanja „1997.”.

NALIČJE

U središnjem dijelu jezgre brojčana oznaka nominalne vrijednosti „25”. Unutar kontura brojeva prikaz je kune zlatice u pokretu na desno, čije je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena je grb Republike Hrvatske. Lijevo od grba, na kružnu površinu prstena, položena je grančica lovora, a desno, grančica hrasta. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis „REPUBLIKA HRVATSKA”.