25 kuna - Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Hrvatska narodna banka izdala je u povodu obilježavanja čina potpisivanja 9. prosinca 2011. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna.
Europska unija je zajednica europskih zemlja, nastala iz Europske ekonomske zajednice, kojoj je glavni cilj uspostava jedinstvenog tržišta, te slobodan protok ljudi, robe i kapitala među zemljama članicama unije.
Ciljani datum ulaska Republike Hrvatske u članstvo EU je 1. srpnja 2013. godine, kojeg je 10. lipnja 2011. predložila Europska komisija, a 24. lipnja iste godine ga je podržalo i Europsko vijeće.

D.40 - 25 kuna

25 kuna

D.40 - godina 2012.; u optjecaju: 3.12.2012.; naklada: 20.000 kom.

Odluka o obilježjima: NN 113/12.10.2012.
Odluka o puštanju u optjecaj: NN 128/21.11.2012.

LICE
Unutar jezgre kovanog novca prikaz je pčelinjih saća koje simboliziraju Europsku uniju. Arhitekturu pčelinjih saća tvori dvadeset i sedam ćelija unutar kojih su zvjezdice, simboli zemalja članica Europske unije. U donjem polukrugu, uz konstrukciju pčelinjih saća, prikaz je kvadrata, simbola Republike Hrvatske, koji je na putu da postojeću konstrukciju pčelinjih saća dogradi dvadeset i osmom ćelijom, u koju će stupiti kao zvjezdica, nova punopravna članica Europske unije. Kružno, unutar prstena, ispisan je tekst „UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI”. U donjem središnjem dijelu prstena ispisan je datum „9. XII. 2011.”

NALIČJE

U središnjem dijelu jezgre brojčana oznaka nominalne vrijednosti „25”. Unutar kontura brojeva prikaz je kune zlatice u pokretu na desno, čije je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena je grb Republike Hrvatske. Lijevo od grba, na kružnu površinu prstena, položena je grančica lovora, a desno, grančica hrasta. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis „REPUBLIKA HRVATSKA”.