5 kuna

Materijal: 63,1% bakra (Cu), 23,2% nikla (Ni) i 13,7% cinka (Zn)
Promjer i masa: 26,5 mm; 7,45 g
Autor: Kuzma Kovačić, akademski kipar

ZAJEDNIČKO LICE
U gornjem polukrugu prikazana je kuna zlatica u trku nadesno. Preko ispružena kunina tijela uspravno je ispisana brojčana vrijednost „5”. Ispod brojčane vrijednosti je natpis „KUNA”. Uz rub gornjeg polukruga ispisan je natpis „REPUBLIKA HRVATSKA”. U donjem polukrugu, uz rub, postavljen je u središtu grb Republike Hrvatske. Desno od grba polukružno je položena stilizirana lovorova grančica u cvatu, a lijevo, grančica hrasta lužnjaka s plodom.
Obod ima 100 ureza.

D.28 - 5 kuna, hrvatski natpis na naličju

(ref: KM#11)

5 kuna lice 5 kuna naličje

D.28.1 - godina 1993; u optjecaju: 30.5.94.; naklada: 4.989.330 kom.
D.28.2 - godina 1995; u optjecaju: 15.7.95.; naklada: 3.724.000 kom.
D.28.3 - godina 1997; u optjecaju: 15.5.97.; naklada: 1.165.000 kom.
D.28.4 - godina 1999; u optjecaju: 25.2.99.; naklada: 4.000.000 kom.
D.28.5 - godina 2001; u optjecaju: 20.2.01.; naklada: 19.300.000 kom.
D.28.6 - godina 2003; u optjecaju: 24.2.03.; naklada: 2.000.000 kom.
D.28.7 - godina 2005; u optjecaju: 26.1.05.; naklada: 1.000.000 kom.
D.28.8 - godina 2007; u optjecaju: 29.1.07.; naklada: 8.700.000 kom.
D.28.9 - godina 2009; u optjecaju: 23.2.09.; naklada: 8.800.000 kom.
D.28.10 - godina 2011; u optjecaju: 21.3.11.; naklada: 3.000.000 kom.
D.28.11 - godina 2013; u optjecaju: 22.4.13.

NALIČJE
U središnjem dijelu prikazan je mrki medvjed okrenut u lijevo. Oko prikaza polukružno je uz rub ispisano hrvatsko ime životinje „MRKI MEDVJED”. Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja. Potpis KK.

D.29 - 5 kuna, latinski natpis na naličju

(ref: KM#23)

5 kuna lice 5 kuna naličje

D.29.1 - godina 1994; u optjecaju: 15.7.95.; naklada: 2.001.422 kom.
D.29.2 - godina 1996; u optjecaju: 16.5.96.; naklada: 2.000.000 kom.
D.29.3 - godina 1998; u optjecaju: 15.6.98.; naklada: 2.000.000 kom.
D.29.4 - godina 2000; u optjecaju: 12.7.00.; naklada: 7.700.000 kom.
D.29.5 - godina 2002; u optjecaju: 25.2.02.; naklada: 2.000.000 kom.
D.29.6 - godina 2004; u optjecaju: 26.4.04.; naklada: 1.000.000 kom.
D.29.7 - godina 2006; u optjecaju: 1.3.06.; naklada: 500.000 kom.
D.29.8 - godina 2008; u optjecaju: 20.3.08.; naklada: 2.000.000 kom.
D.29.9 - godina 2010; u optjecaju: 22.3.10.; naklada: 2.000.000 kom.
D.29.10 - godina 2012; u optjecaju: 24.9.12.; naklada: 2.000.000 kom.

NALIČJE
U središnjem dijelu prikazan je mrki medvjed okrenut u lijevo. Oko prikaza polukružno je uz rub ispisano latinsko ime životinje „URSUS ARCTOS”. Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja. Potpis KK.

5 kuna falsifikat Napomena: Godine 2008. su se pojavile krivotvorine kovanice od 5 kuna s godištima: 1994., 1996., 2002., 2004. i 2006.
Površina lica i naličja krivotvorenog kovanog novca nije potpuno glatka i potpuno sjajna, već je zrnate (neravne) strukture prigušena sjaja. Natpisi i motivi nemaju oštrinu i visinu reljefa kao originalni kovani novac. Zupci (utori) na obodu su manje reljefnosti, a na središnjim dijelovima i rubovima oboda uočljivi su vodoravni isprekidani žljebovi koji presijecaju okomite zupce (utore), a posljedica su postupka izrade. Krivotvoreni novac nema oblik kružnice, već je blago ovalnog oblika.

D.30. - 5 kuna, 500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala

(ref: KM#24)

Materijal: 63,1% bakra (Cu), 23,2% nikla (Ni) i 13,7% cinka (Zn)
Promjer i masa: 26,5 mm; 7,45 g
Autor: Damir Mataušić, akademski kipar

Narodna banka Hrvatske izdala je prigodni optjecajni kovani novac od 5 kuna u povodu 500. obljetnice tiskanja senjskog glagoljskog Misala u glagoljskoj tiskari u Senju, koju su godine 1494. osnovali svećenici Blaž Boranić i Silvestar Bedričić.

Krajem godine, izrađen je i prigodni suvenirni zlatni kovani novac od 5 kuna (E.20), izrađen od zlata i s glatkim obodom.

5 kuna lice 5 kuna naličje

D.30 - godina 1994; u optjecaju: 15.7.95.; naklada: 1.000.000 kom.

LICE
U sredini brojka „5” upisana u kvadrat, sa strana je natpis „KUNA”, lijevo na latinici, desno na glagoljici KUNA. Iznad brojke nalazi se grb Republike Hrvatske, a ispod grb grada Senja. Uz rub se nalazi tekst „REPUBLIKA HRVATSKA”, gore na latinici, dolje na glagoljici Republika Hrvatska.
Obod ima 100 ureza.

NALIČJE
Unutar kružnice, nalazi se glagoljsko slovo S (S, kao Senj) koje se u gornjem dijelu pretvara u knjigu s križem - Misal. Ispod misala ispisana je godina 1494, lijevo glagoljicom ^UPG, a desno arapskim brojkama. Trup glagoljskog slova S pretvara se u siluetu grada Nehaja.

Napomena: prvobitno je zamišljeno da se prigodni novac posvećen senjskom glagoljskom misalu izda u nominali od 25 kuna. No zbog štednje i kašnjenja, odlučeno je da se iskoriste postojeće rondele za 5 kuna pa je i nominala smanjena.