Numizmatički kompleti kovanog novca kuna i lipa


Napomena: U navedene cijene nije uračunat PDV. Odlukom o dopunama odluka Hrvatske narodne banke o izdavanju numizmatičkih kompleta, izdavanja dukata i izdavanja i prodaji kovanog novca objavljenom u Narodnim novinama br. 34 od 19.03.2010. sve cijene numizmatičkih kompleta su uvećane za PDV koji sada iznosi 25%.