20 kuna

C.7. - 20 kuna 1993.

(ref: P#30a)

20 kuna lice 20 kuna naličje

Dimenzije: 130 x 65 mm
Datum izdavanja: 31. listopada 1993.
Datum puštanja u optjecaj: 30. svibnja 1994.
Datum povlačenja iz optjecaja: 1. ožujka 2006. do 31. ožujka 2007.
Odluka o izgledu novčanice i puštanju u optjecaj: NN 37/13.05.1994.
Odluka o povlačenju iz optjecaja: NN 18/15.02.2006.
Autori: Miroslav Šutej, dr. Vilko Žiljak
Tiskara: Giesecke & Devrient GmbH, München, Njemačka
Papir: Crvenkasti zaštitni papir
Osnovna boja: Crvenkasta
Vodeni znak: Portret Josipa Jelačića

LICE
U desnom polju novčanice je gravira portreta hrvatskog bana Josipa Jelačića. Desno od portreta tiskan je tekst „JOSIP JELAČIĆ 1801 - 1859”.
U središnjem dijelu novčanice, u linijskoj izvedbi, tiskan je reljefnim mikropismom tekst „REPUBLIKA HRVATSKA BAN JELAČIĆ”. Tekst je tiskan u neprekinutom nizu u zgusnutim redovima koji skošeno idu odozgo prema dolje tvoreći tri pravokutne plohe koje jedna drugu preklapaju.
U donjem dijelu središnjeg dijela novčanice tiskana je višebojna linijska podloga. Linije podloge se tako isprepleću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. U donjem polju višebojne linijske podloge tiskan je reljefnim tiskom broj 20.
UV zaštita: Narančasta i svjetlocrvena boja reflektiraju pod UV svijetlom. Oznaka serije i serijskog broja fluoresciraju zeleno. Vidljivi dijelovi kovinske zaštitne niti fluoresciraju plavo.

NALIČJE
Na naličju novčanice, u gornjem dijelu, dominira motiv dvorca grofa Eltza u Vukovaru. U podnožju motiva dvorca tiskan je motiv „Vučedolske golubice”, keramičke kultne posude u obliku ptice. Lijevo od motiva posude tiskan je tekst „VUČEDOLSKA GOLUBICA 2800-2500 GOD. PR. KR.”. Iznad motiva dvorca, uz rub crteža novčanice, tiskan je tekst „VUKOVAR DVORAC ELTZ XVIII ST.”.
Podloga novčanice, gornji središnji dio crteža novčanice i polje uz lijevi rub, tiskana je višebojnim plošnim tiskom. Linije podloge se tako isprepliću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. U donjem desnom kutu crteža novčanice tiskan je broj 20.
UV zaštita: Crvena i narančasta boja reflektiraju pod UV svjetlom; tekst „ZAGREB, 31. LISTOPADA 1993. GUVERNER” i faksimil potpisa reflektiraju pod UV svjetlom.

C.8. - 20 kuna 2001.

(ref: P#39)

20 kuna lice 20 kuna naličje

Dimenzije: 130 x 65 mm
Datum izdavanja: 7. ožujka 2001.
Datum puštanja u optjecaj: 16. kolovoza 2001.
Odluka o izgledu novčanice: NN 44/16.5.2001.
Odluka o puštanju u optjecaj: NN 62/11.7.2001.
Autori: Miroslav Šutej, dr. Vilko Žiljak
Tiskara: Giesecke & Devrient GmbH, München, Njemačka
Papir: Višetonski zaštitni papir
Osnovna boja: Ljubičasto - crvenkasta
Vodeni znak: Portret Josipa Jelačića

LICE
Isto kao C.7 uz promijenjeno ime središnje banke „HRVATSKA NARODNA BANKA”, te s novim zaštitnim elementima.

NALIČJE
Isto kao C.7 uz promijenjen datum „7. OŽUJKA 2001.”, potpis guvernera i ime središnje banke „HRVATSKA NARODNA BANKA”, te s novim zaštitnim elementima.

C.18. - 20 kuna 2012.

Dimenzije: 130 x 65 mm
Datum izdavanja: 9. srpnja 2012.
Datum puštanja u optjecaj: 18. ožujka 2013.
Odluka o izgledu novčanice: NN 44/16.5.2001.
Odluka o puštanju u optjecaj: NN 22/22.02.2013.
Autori: Miroslav Šutej, dr. Vilko Žiljak
Tiskara: Giesecke & Devrient GmbH, München, Njemačka
Papir: Višetonski zaštitni papir
Osnovna boja: Ljubičasto - crvenkasta
Vodeni znak: Portret Josipa Jelačića

LICE
Isto kao C.8.

NALIČJE
Isto kao C.8 uz promijenjen datum „9. SRPNJA 2012.” i potpis guvernera.