500 kuna

C.15. - 500 kuna 1993.

(ref: P#34a)

500 kuna lice 500 kuna naličje

Dimenzije: 146 x 73 mm
Datum izdavanja: 31. listopada 1993.
Datum puštanja u optjecaj: 30. svibnja 1994.
Odluka o izgledu novčanice i puštanju u optjecaj: NN 37/13.05.1994.
Autori: Miroslav Šutej, dr. Vilko Žiljak
Tiskara: Giesecke & Devrient GmbH, München, Njemačka
Papir: Smeđasti zaštitni papir
Osnovna boja: Žutomaslinasta
Vodeni znak: Portret Marka Marulića

LICE
U desnom polju novčanice je gravira portreta književnika Marka Marulića. Desno od portreta tiskan je tekst „MARKO MARULIĆ 1450-1524”.
U središnjem dijelu novčanice, unutar pravokutnog polja, tiskana je u linijskoj izvedbi reljefnim tiskom valovita mreža. Unutar valovite mreže tiskan je u neprekinutom nizu reljefnim mikropismom, u devet različitih geometrijskih oblika, tekst „REPUBLIKA HRVATSKA MARKO MARULIĆ SPLIĆANIN”.
U donjem dijelu središnjeg dijela novčanice tiskana je višebojna linijska podloga. Linije podloge se tako isprepleću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Uz donji rub višebojne linijske podloge tiskan je reljefnim tiskom broj 500.
UV zaštita: Zelena i tirkizna boja reflektiraju pod UV svijetlom. Oznaka serije i serijskog broja fluoresciraju zeleno. Vidljivi dijelovi kovinske zaštitne niti fluoresciraju plavo.

NALIČJE
U središnjem dijelu naličja novčanice dominira motiv Dioklecijanove palače, urbanističke jezgre današnjeg Splita. Lijevo od motiva Dioklecijanove palače tiskan je lik hrvatskog vladara iz jedanaestog stoljeća. Između osnove lika i donjeg ruba crteža novčanice tiskan je natpis „LIK HRVATSKOG VLADARA, XI. ST.”. Desno od motiva palače, uz gornji rub crteža novčanice, tiskan je tekst „SPLIT, DIOKLECIJANOVA PALAČA III. ST. POSLIJE KRISTA”.
Podloga novčanice, gornji središnji dio crteža novčanice i polje uz lijevi rub, tiskana je višebojnim plošnim tiskom. Linije podloge se tako isprepliću da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. U donjem desnom kutu crteža novčanice tiskan je broj 500.
UV zaštita: Žutomaslinasta i crvenoljubičasta boja reflektiraju pod UV svjetlom; tekst „ZAGREB, 31. LISTOPADA 1993. GUVERNER” i faksimil potpisa reflektiraju pod UV svjetlom.