Hiperinflacija dinara

„Krajinski dinar” imao je jednaku vrijednost kao i dinar tadašnje Savezne Republike Jugoslavije te je pratio i denominacije u SRJ.

Dana 28.4.1992. proglašena je Savezna Republika Jugoslavija (SRJ) koju su činile Srbija i Crna gora, te je 1.7.1992. konvertibilni dinar (YUN) bivše SFRJ zamijenjen novim reformiranim dinarom (YUR) u omjeru 1:10.
Republika Srpska Krajina i Srpska Republika Bosna i Hercegovina (kasnije nazvana Republika Srpska) nisu uključene u monetarni sustav SRJ već je za njih započelo tiskanje posebnih novčanica.
Nakon pola godine, 1.10.1993. dinar je zamijenjen još novijim „oktobarskim dinarom” (YUO) u omjeru 1:1.000.000.
Samo tri mjeseca kasnije, 1.1.1994. dinar je zamijenjen još još novijim „januarskim dinarom” (YUG) u omjeru 1:1.000.000.000.
Nakon manje od mjesec dana od prethodne promjene, 24.1.1994. dinar SRJ je ukinut pri službenom tečaju od 13.373.454 dinara za jednu njemačku marku i uveden je „super dinar” (YUM) s fiksnim tečajem u odnosu na njemačku marku u omjeru 1:1. Postojeći dinari se nisu mijenjali u „super dinare”, no s obzirom na tržišni tečaj, devalvacija je bila u omjeru 1: 20.000.000.
Nakon toga, prestalo je tiskanje krajinskog dinara, a Republika Srpska Krajina i Republika Srpska su uključene u monetarni sustav SRJ.

Time je za manje od dvije godine (od travnja 1992. do siječnja 1994.) vrijednost dinara denominirana u omjeru 1:200.000.000.000.000.000.000.000.

U SR Jugoslaviji je godine 1992. godišnja inflacija iznosila 8915% (crni tečaj njemačke marke je porastao za 20.635%), a godine 1993. inflacija je iznosila 24x1015 posto (crni tečaj njemačke marke je porastao za 300 trilijuna posto).
U siječnju 1994. inflacija je bila 313.000.000% mjesečno (60% dnevno, 2,3% na sat).
Procjenjuje se da je na području Republike Srpske Krajine inflacija bila još znatno viša, ali točan iznos nikada nije službeno utvrđen pa zato navodim podatke za SRJ.

Službeni tečajevi Narodne banke Jugoslavije i tržišni tečajevi po kojima se trgovalo na crnom tržištu za karakteristične datume:

Datum USD
(službeni tečaj)
DEM
(službeni tečaj)
DEM
(tržišni tečaj)
Prema podacima Narodne banke Srbije  
1.1.1992. 19,74 13,00 76,00
31.6.1992. 305,70 200,00 1.510,00
1.7.1992. 200,00 130,91 157,00
30.9.1993. 456.993.998,00 283.494.398,00 2.000.000.000,00
1.10.1993. 489,44 302,40 2.700,00
30.12.1993. 1.775.998.646.615,00 1.028.727.207.263,00 5.000.000.000.000,00
31.12.1993. 7.144,00 4.115,00 5.000,00
21.1.1994. 23.257.826,00 13.373.454,00 20.000.000,00
24.1.1994. 1,74 1,00 1,00