Stari hrvatski brodovi – Dubrovačka karaka

Hrvatska narodna banka pokrenula je izdavanje serije prigodnog srebrenog kovanog novca od 150 kuna pod nazivom „Stari hrvatski brodovi”, radi očuvanja i popularizacije hrvatske stoljetne tradicije u izgradnji brodova te radi isticanja pomorske orijentacije Republike Hrvatske.
Prvi iz serije prigodnoga srebrenoga kovanog novca posvećen je dubrovačkoj karaki, jedrenjaku građenom u Dubrovačkoj Republici koji se ubraja u najveće teretne brodove na svijetu u XV. stoljeću.
Karake su služile za prijevoz skupocjenog tereta. Posade su bile do 140 ljudi, a imale su i naoružanje do 40 topova za obranu od gusara. Dubrovačka karaka imala je tri jarbola, od kojih je srednji najviši. Karaka je krajem XVI. stoljeća poboljšana, pa je mogla prevesti i do 1000 vojnika i 900 tona tereta.

E.54 - 150 kuna

Dubrovačka karaka

Materijal: srebro (Ag) 0,925
Promjer i masa: 37 mm; 24 g (0,741376 oz ASW)
Naklada: ne više od 10.000 kom.
U prodaji: 25. veljače 2008.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 22/20.2.2008.
Autor: Matej Pašalić, akademski kipar (lice), Damir Mataušić, akademski kipar (naličje)
Izdavač: Hrvatska narodna banka
Kovnica: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Prodajna cijena: 326 kn + PDV (početno 220 kn)

LICE
U središnjem dijelu prikaz je jedrenjaka razapetih jedara, u punoj brzini, na valovitoj morskoj površini. Iznad prikaza jedrenjaka istaknut je natpis „DUBROVAČKA KARAKA XV.-XVII. St.”. Uz završetak natpisa istaknuta je godina izdanja „2007.”.

NALIČJE
U središnjem dijelu stilizirani je prikaz jedra, omeđen kružnim prikazom dijela kompasa, sa vidljivim slovnim oznakama triju strana svijeta „N”, „W” i „E”. Lijevo od prikaza jedra oznaka je nominalne vrijednosti „150” i oznaka novčane jedinice „KUNA”. Ispod prikaza jedra istaknut je natpis „REPUBLIKA HRVATSKA” i prikaz grba Republike Hrvatske.