Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013.

Narodna banka Hrvatske izdala je prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna i prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna u povodu obilježavanja stjecanja punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji 1. srpnja 2013.
Europska unija je zajednica europskih zemlja, nastala iz Europske ekonomske zajednice, kojoj je glavni cilj uspostava jedinstvenog tržišta, te slobodan protok ljudi, robe i kapitala među zemljama članicama unije.

E.64 - 100 kuna

Republika Hrvatska u Europskoj uniji

Materijal: srebro (Ag) 0,925
Promjer i masa: 34 mm; 20 g (0,5948 oz ASW)
Naklada: ne više od 4000 kom.
U prodaji: 1. srpnja 2013.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 71/14.6.2013.
Autor: Damir Mataušić, akademski kipar
Izdavač: Narodna banka Hrvatske
Kovnica: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Prodajna cijena: 292 kn + PDV

LICE
Unutar kružne podloge prikaz je pčelinjih saća koje simboliziraju Europsku uniju. Arhitekturu pčelinjih saća tvori dvadeset sedam ćelija unutar kojih su zvjezdice, simboli zemalja članica Europske unije. Postojeća arhitektura pčelinjih saća dograđena je novom, dvadeset osmom ćelijom, unutar koje je podloga u obliku kvadratića na koji je položena zvjezdica, što na taj način simbolizira završni čin pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao nove, dvadeset osme članice. Kružno, uz vanjski rub, ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA ČLANICA EUROPSKE UNIJE”. U donjem središnjem dijelu, uz rub, ispisan je datum „1. VII. 2013.”.

NALIČJE
U središnjem dijelu, uz gornji rub, ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA”. U sredini, ispod natpisa, prikaz je grba Republike Hrvatske. Lijevo od prikaza grba ispisana je oznaka nominalne vrijednosti „100”, a desno naziv novčane jedinice „KUNA«. Ispod prikaza grba, u devet redaka, ispisani su skraćeni nazivi dvadeset sedam država članica Europske unije: „AUSTRIJA BELGIJA BUGARSKA CIPAR ČEŠKA REPUBLIKA DANSKA ESTONIJA FINSKA FRANCUSKA GRČKA IRSKA ITALIJA LITVA LATVIJA LUKSEMBURG MAĐARSKA MALTA NIZOZEMSKA NJEMAČKA POLJSKA PORTUGAL RUMUNJSKA SLOVAČKA SLOVENIJA ŠPANJOLSKA ŠVEDSKA UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE”. Uz donji rub smješten je prikaz triju zvjezdica kao fragment sa zastave Europske unije.

E.65 - 1000 kuna

Republika Hrvatska u Europskoj uniji

Materijal: zlato (Au) 0,986
Promjer i masa: 22 mm; 7 g (0,22191 oz AGW)
Naklada: ne više od 3000 kom.
U prodaji: 1. srpnja 2013.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 71/14.6.2013.
Autor: Damir Mataušić, akademski kipar
Izdavač: Narodna banka Hrvatske
Kovnica: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Prodajna cijena: 3470 kn + PDV

LICE
Isto kao kod E.64.

NALIČJE
desnom polukrugu dinamički je prikaz tri zvjezdice koje se djelomično preklapaju, kao fragment zastave Europske unije koja na plavoj podlozi ima dvanaest zlatnih zvjezdica koje predstavljaju solidarnost naroda Europe. U središnjem dijelu, uz gornji rub, prikaz je grba Republike Hrvatske. Desno od prikaza grba, polukružno uz rub, ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA”. U središnjem dijelu, uz donji rub nalazi se oznaka nominalne vrijednosti „1000” i naziv novčane jedinice „KUNA”.

  NUMIZMATIČKI KOMPLETI  
Nominale u kompletu Izrađena količina Prodajna cijena
100, 1000 kuna --- 3.762 kn + PDV