Hrvatski kraljevski grad Knin

Narodna banka Hrvatske izdala je zlatni dukat u povodu vojno-redarstvene operacije „Oluja” (u kolovozu 1995.) i oslobađanja okupiranih dijelova sjeverne Dalmacije, Like, Korduna i Banije te posebice hrvatskog kraljevskog grada Knina.
U samo 72 sata Hrvatska vojska je oslobodila svoj okupirani teritorij (oko 25% ukupne površine Republike Hrvatske) kojeg su pobunjeni Srbi, uz pomoć Miloševićeve Srbije, držali pod svojom vlašću pune četiri godine.
Sav prihod od prodaje bio je namijenjen akciji „Spasite djecu Hrvatske” pod pokroviteljstvom Ankice Tuđman.

E.15 - 1 dukat

(ref: KM#62)

Knin

Materijal: zlato (Au) 0,986
Promjer i masa: 20 mm; 3,5 g (0,11095 oz AGW)
Naklada: 3000 kom.
U prodaji: 9. listopada 1995.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 64/8.9.1995.
Autor: Damir Mataušić, akademski kipar
Izdavač: Narodna banka Hrvatske
Kovnica: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Prodajna cijena: 1804 kn + PDV (početno 700 kn)

LICE
U središnjem dijelu prikazana je panorama grada Knina u kojoj dominira Kninska tvrđava s istaknutim hrvatskim barjakom. U gornjem polukrugu, desno od tvrđave, postavljena je simbolična kruna hrvatskog kralja Zvonimira. Cjelokupni prikaz omeđen je krugom. Unutar pojasa što ga tvori krug koji omeđuje prikaz te vanjski rub dukata ispisan je kružno natpis „HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD KNIN 5. KOLOVOZA 1995.”

NALIČJE
U središnjem dijelu je grb Republike Hrvatske položen na niz lovorovog lišća. Cijeli prikaz omeđen je krugom. U donjem polukrugu, vodoravno, položena je starohrvatska pleterna ornamentika, reljefna dekoracija načinjena od tri višetračna prutića. Između vanjskog ruba i ruba kružnice koja omeđuje prikaz, u gornjem pojasu, ispisan je polukružno natpis „REPUBLIKA HRVATSKA”, a u donjem pojasu ispisan je natpis „JEDAN DUKAT”.