Andrija Mohorovičić

Hrvatska narodna banka izdala je prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna u povodu 150. obljetnice rođenja Andrije Mohorovičića, istaknutog znanstvenika na području meteorologije i seizmologije, koji spada među najveće hrvatske znanstvenike, a svjetski ga geofizičari uvrštavaju među istaknute velikane seizmologije XX. stoljeća.
Andrija Mohorovičić (1857-1936), hrvatski geofizičar, upravitelj meteorološkog opservatorija u Zagrebu, svjetsku slavu stekao je analizama potresa. Njegovim imenom nazvan je krater na Mjesecu i Mohorovičićev diskontinuitet (Moho sloj), sloj na dubini od 55 km u kojem dolazi do porasta brzine seizmičkih valova.

E.56 - 1000 kuna

Andrija Mohorovičić

Materijal: zlato (Au) 0,986
Promjer i masa: 22 mm; 7 g (0,22191 oz AGW)
Naklada: 2000 kom.
U prodaji: 25. veljače 2008.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 22/20.2.2008.
Autor: Stjepan Divković, akademski kipar
Izdavač: Hrvatska narodna banka
Kovnica: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Prodajna cijena: 3470 kn + PDV (početno 1700 kn)

LICE
U središnjem dijelu prikaz je portreta Andrije Mohorovičića. Iznad prikaza portreta, polukružno uz rub, ispisan je tekst „ANDRIJA MOHOROVIČIĆ 1857.-1936.”.

NALIČJE
U središnjem je dijelu prikaz planeta Zemlje, sa stiliziranim segmentom kore i plašta Zemlje, unutar kojeg je izdvojena ploha nazvana Mohorovičićevim diskontinuitetom, što je posebno obilježeno natpisom „MOHO” u dodatnom krugu koji je povezan sa stiliziranim segmentom. Iznad prikaza planeta Zemlje, uz rub gornjeg polukruga, ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA”, a ispod teksta godina izdanja „2007.”. Lijevo od prikaza planeta Zemlje, uz rub središnjeg dijela, prikaz je grba Republike Hrvatske. Ispod prikaza planeta Zemlje, uz donji rub, oznaka je nominalne vrijednosti „1000” i oznaka novčane jedinice „KUNA”.