Popis svih apoena po nominalama

1 dukat

E.1 - 1 dukat 1994 - Hrvatski dinar
E.15 - 1 dukat 1995 - Hrvatski kraljevski grad Knin

5 kuna

E.20 - 5 kuna 1994 - 500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala

10 kuna

E.59 - 10 kuna 2010 - 200. obljetnica rođenja Louisa Braillea
E.63 - 10 kuna 2012 - Čipkarstvo u Hrvatskoj

20 kuna

E.60 - 20 kuna 2010 - Kralj Tomislav

100 kuna

E.2 - 100 kuna 1994 - Ivan Pavao II
E.4 - 100 kuna 1994 - 900 g. zagrebačke biskupije i grada Zagreba
E.7 - 100 kuna 1994 - 900 g. zagrebačke biskupije i grada Zagreba, 2. izdanje
E.10 - 100 kuna 1995 - Dan državnosti Republike Hrvatske 30.5.1990.-1995.
E.16 - 100 kuna 1995 - 1700. g. Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita
E.21 - 100 kuna 1996 - XXVI. olimpijske igre Atlanta 1996. godine, I. serija
E.24 - 100 kuna 1996 - XXVI. olimpijske igre Atlanta 1996. godine, II. serija
E.64 - 100 kuna 2013 - Republika Hrvatska članica Europske unije

150 kuna

E.11 - 150 kuna 1995 - Dan državnosti Republike Hrvatske 30.5.1990.-1995.
E.27 - 150 kuna 1996 - 800. obljetnica spomena grada Osijeka
E.32 - 150 kuna 1997 - Prvi predsjednik RH Dr. Franjo Tuđman
E.35 - 150 kuna 1997 - Vukovar
E.37 - 150 kuna 1997 - Baranja
E.41 - 150 kuna 1998 - 100. obljetnica rođenja kardinala Alojzija Stepinca
E.43 - 150 kuna 1998 - 150. g. odluke Hrv. drž. sabora o hrvatskom jeziku
E.49 - 150 kuna 2006 - Zimske olimpijske igre 2006., Italija
E.50 - 150 kuna 2006 - Svjetsko nogometno prvenstvo 2006., Njemačka I.
E.51 - 150 kuna 2006 - Svjetsko nogometno prvenstvo 2006., Njemačka II.
E.52 - 150 kuna 2006 - Nikola Tesla
E.53 - 150 kuna 2007 - Ivan Meštrović
E.54 - 150 kuna 2007 - Stari hrvatski brodovi – Dubrovačka karaka
E.55 - 150 kuna 2007 - Benedikt Kotruljević
E.58 - 150 kuna 2010 - Svjetsko nogometno prvenstvo 2010., Južna Afrika
E.61 - 150 kuna 2010 - 100 godina zrakoplovstva u Hrvatskoj

200 kuna

E.5 - 200 kuna 1994 - 900 g. zagrebačke biskupije i grada Zagreba
E.8 - 200 kuna 1994 - 900 g. zagrebačke biskupije i grada Zagreba, 2. izdanje
E.12 - 200 kuna 1995 - Dan državnosti Republike Hrvatske 30.5.1990.-1995.
E.17 - 200 kuna 1995 - 1700. g. Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita
E.22 - 200 kuna 1996 - XXVI. olimpijske igre Atlanta 1996. godine, I. serija
E.25 - 200 kuna 1996 - XXVI. olimpijske igre Atlanta 1996. godine, II. serija
E.28 - 200 kuna 1996 - 800. obljetnica spomena grada Osijeka
E.30 - 200 kuna 1996 - Šest stoljeća sveučilišne nastave u Zadru
E.33 - 200 kuna 1997 - Prvi predsjednik RH Dr. Franjo Tuđman
E.38 - 200 kuna 1997 - Baranja
E.44 - 200 kuna 1998 - 500. obljetnica rođenja Jurja Julija Klovića
E.45 - 200 kuna 1998 - Ivana Brlić Mažuranić
E.46 - 200 kuna 1999 - Katarina Zrinska
E.48 - 200 kuna 2000 - Slava Raškaj
E.62 - 200 kuna 2011 - Slava Raškaj

500 kuna

E.6 - 500 kuna 1994 - 900 g. zagrebačke biskupije i grada Zagreba
E.9 - 500 kuna 1994 - 900 g. zagrebačke biskupije i grada Zagreba, 2. izdanje
E.13 - 500 kuna 1995 - Dan državnosti Republike Hrvatske 30.5.1990.-1995.
E.18 - 500 kuna 1995 - 1700. g. Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita
E.23 - 500 kuna 1996 - XXVI. olimpijske igre Atlanta 1996. godine, I. serija
E.26 - 500 kuna 1996 - XXVI. olimpijske igre Atlanta 1996. godine, II. serija
E.29 - 500 kuna 1996 - 800. obljetnica spomena grada Osijeka
E.31 - 500 kuna 1996 - Šest stoljeća sveučilišne nastave u Zadru
E.36 - 500 kuna 1997 - Vukovar
E.39 - 500 kuna 1997 - Baranja
E.42 - 500 kuna 1998 - 100. obljetnica rođenja kardinala Alojzija Stepinca
E.47 - 500 kuna 2000 - 10. obljetnica konstituiranja Hrvatskoga državnog sabora

1000 kuna

E.3 - 1000 kuna 1994 - Ivan Pavao II
E.14 - 1000 kuna 1995 - Dan državnosti Republike Hrvatske 30.5.1990.-1995.
E.19 - 1000 kuna 1995 - 1700. g. Dioklecijanove palače i grada Splita
E.34 - 1000 kuna 1997 - Prvi predsjednik RH Dr. Franjo Tuđman
E.40 - 1000 kuna 1997 - Baranja
E.56 - 1000 kuna 2007 - Andrija Mohorovičić
E.57 - 1000 kuna 2008 - 500. obljetnica rođenja Marina Držića
E.65 - 1000 kuna 2013 - Republika Hrvatska članica Europske unije

Zlato i srebro