Slava Raškaj

Hrvatska narodna banka u sklopu serije prigodnoga kovanog novca pod nazivom „Znamenite Hrvatice”, izdala je srebreni kovani novac od 200 kuna posvećen slikarici Slavi Raškaj, koja se posebno istaknula akvarelima te se ubraja u prve hrvatske akvareliste.
Slava Raškaj (1877.-1906.) bila je poznata hrvatska slikarica akvarela, obično prikaza okolice Ozlja, od rođenja gluhonijema, umrla je u duševnoj bolnici.

E.48 - 200 kuna

(ref: KM#81)

Slava Raškaj

Materijal: srebro (Ag) 0,925
Promjer i masa: 40 mm; 33,63 g (1,00015 oz ASW)
Naklada: 2000 kom.
U prodaji: 18. prosinca 2000.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 126/15.12.2000.
Autor: Kuzma Kovačić, akademski kipar
Izdavač: Hrvatska narodna banka
Kovnica: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Prodajna cijena: 416 kn + PDV (početno 260 kn)

LICE
U središnjem dijelu prikaz je portreta Slave Raškaj. Uz rub gornjeg polukruga ispisano je ime i prezime slikarice te godine njezina rođenja i smrti „SLAVA RAŠKAJ 1877. – 1906.”.

NALIČJE
U središnjem dijelu je prikaz fragmenta akvarela koji je naslikala Slava Raškaj, „Ozaljski grad sa slapom Kupe”, s panoramom grada Ozlja i rijeke Kupe. U središnjem dijelu gornjeg polukruga je grb Republike Hrvatske ispod kojeg je istaknuta godina „2000.”. Lijevo i desno od grba, polukružno uz rub, ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA”. Između donjeg ruba kvadratne podloge i ruba kovanog novca, u dva retka, oznaka je nominalne vrijednosti „200 KUNA”.