10. obljetnica konstituiranja Hrvatskoga državnog sabora 30. V. 1990. - 30.V. 2000.

Hrvatska narodna banka izdala je prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna obilježavajući 10. obljetnicu konstituiranja Hrvatskoga državnog sabora.
Dana 30. svibnja 1990., nakon provedenih neposrednih višestranačkih izbora u proljeće 1990., konstituiran je demokratski, višestranački Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj.

E.47 - 500 kuna

(ref: KM#82)

Hrvatski državni sabor

Materijal: zlato (Au) 0,986
Promjer i masa: 18 mm; 3,5 g (0,11095 oz AGW)
Naklada: 500 kom.
U prodaji: 22. svibnja 2000.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 50/17.5.2000.
Autori: Kažimir Hraste, akademski kipar (naličje), Kuzma Kovačić, akademski kipar (lice)
Izdavač: Hrvatska narodna banka
Kovnica: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Prodajna cijena: 1804 kn + PDV (početno 650 kn)

LICE
U sredini je prikaz pročelja zgrade Sabora. Iznad prikaza pročelja položen je hrvatski povijesni grb. Lijevo od povijesnog grba ispisan je u dva retka nadnevak „30. V. 1990.”, dok je desno od povijesnog grba u dva retka ispisan nadnevak „30. V. 2000.”. Ispod prikaza pročelja zgrade Sabora, ispisan je u tri retka tekst „HRVATSKI DRŽAVNI SABOR”.

NALIČJE
Na kružnoj plohi prikaz je velike saborske vijećnice u trenutku zasjedanja Zastupničkog doma. U središnjem dijelu gornjeg polukruga grb je Republike Hrvatske. Lijevo i desno od grba ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA”. Godina izdanja 2000. ispisana je tako da su prve dvije znamenke „20” ispisane uz lijevi, a druge dvije znamenke „00” uz desni rub središnjeg dijela plohe. U donjem polukrugu, uz rub, ispisana je oznaka nominale „500 KUNA”.