Nikola Tesla

Hrvatska narodna banka izdala je prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna u povodu 150. obljetnice rođenja Nikole Tesle.
Nikola Tesla (1856.-1943.) bio je fizičar, znanstvenik i izumitelj podrijetlom iz Smiljana kod Gospića. Otkrio je rotirajuće magnetsko polje, bazu sustava izmjenične struje, izveo prvu hidroelektranu na izmjeničnu struju na Nijagari, patentirao dinamo, transformatore, motore na izmjeničnu struju i još oko 700 izuma. Istraživao je radiotehniku, zemljino elektromagnetsko polje, bežični prijenos električne energije...

E.52 - 150 kuna

(ref: KM#86)

Nikola Tesla

Materijal: srebro (Ag) 0,925
Promjer i masa: 37 mm; 24 g (0,741376 oz ASW)
Naklada: ne više od 5.000 kom.
U prodaji: 20. studenoga 2006.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 124/15.11.2006.
Autor: Stjepan Divković, akademski kipar
Izdavač: Hrvatska narodna banka
Kovnica: Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Prodajna cijena: 326 kn + PDV (početno 195 kn)

LICE
U središnjem dijelu prikaz je portreta Nikole Tesle. Uz rub, s lijeve na desnu stranu, ispisan je tekst „NIKOLA TESLA 1856. – 1943.”

NALIČJE
U središnjem dijelu prikaz je Teslina prvoga indukcijskog motora. U gornjem polukrugu, uz rub, ispisan je tekst „REPUBLIKA HRVATSKA”, unutar kojeg je prikaz grba Republike Hrvatske. U donjem polukrugu, uz rub, ispisana je godina izdanja „2006.”, oznaka nominalne vrijednosti „150” i oznaka novčane jedinice „KUNA”.
Obod je gladak i ima utisnute tehničke podatke „Ag 925/1000 24 g O 37 mm PP HNZ”.