Šest stoljeća sveučilišne nastave u Zadru

Narodna banka Hrvatske izdala je u povodu šest stoljeća sveučilišne nastave u Zadru prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna i prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna.
Godine 1396. u Zadru je lokalni dominikanski „svečani studij” uzdignut u rang „generalnog studija” sa sveučilišnim povlasticama i s dva fakulteta, filozofskim i teološkim. Generalni studij Dominikanskog reda je prvo sveučilište na hrvatskom tlu.

E.30 - 200 kuna

(ref: KM#54)

Zadar

Materijal: srebro (Ag) 0,925
Promjer i masa: 40 mm; 33,63 g (1,00015 oz ASW)
Naklada: 1000 kom. (500 kom. u kompletima)
U prodaji: 24. listopada 1996.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 87/16.10.1996
Autor: Kažimir Hraste, akademski kipar
Izdavač: Narodna banka Hrvatske
Kovnica: Hrvatski novčarski zavod d.o.o., u suradnji s Hungarian mint Co. Ltd, Budapest, Mađarska
Prodajna cijena: 416 kn + PDV (početno 260 kn)

LICE
U središnjem dijelu dominira prikaz Sv. Dominika za profesorskom katedrom, simbolizirajući odvijanje sveučilišne nastave u prostorima tadašnjeg Dominikanskog samostana, gdje je 1396. godine i osnovan Generalni studij u Zadru. Prikaz je smješten unutar kružne plohe čiji rub s vanjskim rubom kovanog novca tvori uski pojas. Unutar pojasa, kružno uz rub, s lijeve na desnu stranu, ispisan je tekst „ŠEST STOLJEĆA SVEUČILIŠNE NASTAVE U ZADRU”. U donjem dijelu pojasa, između početka i završetka teksta, ispisane su brojke „1396-1996.”.

NALIČJE
U kružnoj plohi prikaz je rozete s ornamentikom u obliku cvijeta, koja je ugrađena iznad portala samostana Sv. Dominika. U gornjem središnjem dijelu kružnog pojasa, što ga tvori rub kružne plohe i vanjski rub kovanog novca, ispisana je oznaka nominale „200 KUNA”. U donjem središnjem dijelu pojasa grb je Republike Hrvatske. Lijevo od grba, unutar pojasa, ispisan je tekst „REPUBLIKA”, a desno od grba, unutar pojasa, tekst „HRVATSKA”.

E.31 - 500 kuna

(ref: KM#55)

Zadar

Materijal: zlato (Au) 0,986
Promjer i masa: 18 mm; 3,5 g (0,11095 oz AGW)
Naklada: 1000 kom. (500 kom. u kompletima)
U prodaji: 24. listopada 1996.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 87/16.10.1996
Autor: Kažimir Hraste, akademski kipar
Izdavač: Narodna banka Hrvatske
Kovnica: Hrvatski novčarski zavod d.o.o., u suradnji s Hungarian mint Co. Ltd, Budapest, Mađarska
Prodajna cijena: 1804 kn + PDV (početno 650 kn)

LICE
Isto kao kod E.30.

NALIČJE
Isto kao kod E.30. Osim oznake nominale „500”.

NUMIZMATIČKI KOMPLETI  
Nominale u kompletu Izrađena količina Prodajna cijena
200, 500 kuna 500 kom. 2.220 kn + PDV
(početno 910 kn)