900 godina zagrebačke biskupije i grada Zagreba

Narodna banka Hrvatske u suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, izdala je u povodu obilježavanja 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna i prigodni srebreni kovani novac od 200 i 100 kuna.
Hrvatsko-Ugarski kralj Ladislav I Arpadović, na povratku iz Hrvatske, osnovao je u Zagrebu biskupiju i postavio Duha, rodom Čeha, za prvog zagrebačkog biskupa. On je sa sobom doveo francuske benediktince koji su donijeli dragocjene crkvene knjige pisane u Francuskoj.

E.4 - 100 kuna, prvo izdanje

(ref: KM#25.1)

Zagreb

Materijal: srebro (Ag) 0,999
Promjer i masa: 32 mm; 15 g (0,48179 oz ASW)
Naklada: 3000 kom. (250 kom. u kompletima)
U prodaji: 9. rujna 1994.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 64/2.9.1994. i NN 91/12.12.1994.
Autor: Zdravko Brkić, akademski kipar
Izdavač: Narodna banka Hrvatske u suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d.
Kovnica: IKOM Zagreb
Prodajna cijena: 292 kn + PDV (početno početno 130 kn). U prodaji isključivo putem Zagrebačke banke d.d.

LICE
U središtu je prikazan ciborij iz crkve Sv. Blaža u Zagrebu. Ispod ciborija je tabernakul s vratima na kojima su simboli euharistije. Lijevo i desno od ciborija, u visini podnožja raspela, su godine „1094” i „1994”. Uz rub natpis „ZAGREBAČKA BISKUPIJA GRAD ZAGREB”.

NALIČJE
U središtu je prikazana crkva Sv. Blaža u Zagrebu. Vizuru crkve uokviruje tekst „REPUBLIKA HRVATSKA” kojeg razdvaja državni grb centralno položen na krovište crkve. Ispod crkve je oznaka nominale „100 KUNA”.

E.5 - 200 kuna, prvo izdanje

(ref: KM#29.1)

Zagreb

Materijal: srebro (Ag) 0,999
Promjer i masa: 38 mm; 20 g (0,64239 oz ASW)
Naklada: 3000 kom. (250 kom. u kompletima)
U prodaji: 9. rujna 1994.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 64/2.9.1994.
Autor: Želimir Janeš, akademski kipar
Izdavač: Narodna banka Hrvatske u suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d.
Kovnica: IKOM Zagreb
Prodajna cijena: 416 kn + PDV (početno 260 kn). U prodaji isključivo putem Zagrebačke banke d.d.

LICE
U središtu je prikazan južni portal crkve Sv. Marka u Zagrebu. Iznad portala je natpis „GRAD ZAGREB”. Lijevo od natpisa je 11, a desno 10 rupica. Uz rub je kružno izveden natpis „ZAGREBAČKA BISKUPIJA 1094. - 1994.”
Godine su odijeljene od teksta kružnim motivom, a brojke su odvojene križićem ispod samog portala.

NALIČJE
U središtu je prikazana crkva Sv. Marka u Zagrebu izgrađena 1261. Vizuru crkve uokviruje tekst „REPUBLIKA HRVATSKA” kojeg razdvaja državni grb centralno položen iznad krovišta crkve. Ispod crkve je oznaka nominale „200 KUNA”.

E.6 - 500 kuna, prvo izdanje

(ref: KM#31.1)

Zagreb

Materijal: zlato (Au) 0,999
Promjer i masa: 20 mm; 3,5 g (0,11242 oz AGW)
Naklada: 1000 kom. (250 kom. u kompletima)
U prodaji: 9. rujna 1994.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 64/2.9.1994.
Autor: Damir Mataušić, akademski kipar
Izdavač: Narodna banka Hrvatske u suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d.
Kovnica: IKOM Zagreb
Prodajna cijena: 1804 kn + PDV (početno 650 kn). U prodaji isključivo putem Zagrebačke banke d.d.

LICE
Motivi s plenarija od slonovače iz XI. stoljeća koji je u najstarijem inventaru Zagrebačke katedrale. U gornjem djelu kružni motiv s inicijalima IHS (Jezus Hristor Soter = Isus Krist Spasitelj). U donjem dijelu kružni motiv s najstarijim grbom grada Zagreba. Lijevo od kružnih motiva su glavice anđela (motiv s plenarija). Uz rub oboda kružno je položen tekst: „1094 - 1994 ZAGREBAČKA BISKUPIJA GRAD ZAGREB”.

NALIČJE
Centralno je položena vizura zagrebačke stare katedrale posvećene Sv. Stjepanu Kralju i Uznesenju Marijinu. Vizuru katedrale uokviruje tekst „REPUBLIKA HRVATSKA” kojeg razdvaja državni grb centralno položen na krovište katedrale. Ispod katedrale je oznaka nominale „500 KUNA”.

E.7 - 100 kuna, drugo izdanje

(ref: KM#25.2)

Zagreb

Materijal: srebro (Ag) 0,999
Promjer i masa: 32 mm; 15 g (0,48179 oz ASW)
Naklada: 1000 kom. (500 kom. u kompletima)
U prodaji: 2. prosinca 1994.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 86/29.11.1994. i NN 91/12.12.1994.
Autor: Zdravko Brkić, akademski kipar
Izdavač: Narodna banka Hrvatske u suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d.
Kovnica: IKOM Zagreb
Prodajna cijena: 292 kn + PDV (početno 130 kn). U prodaji isključivo putem Zagrebačke banke d.d.

LICE
Isto kao kod E.4.

NALIČJE
Isto kao kod E.4. osim:
Lijevo od grba, u neposrednoj blizini podnožja slova LIK položen je krug s rimskim brojem dva s točkom desno od podnožja brojki.

E.8 - 200 kuna, drugo izdanje

(ref: KM#29.2)

Zagreb

Materijal: srebro (Ag) 0,999
Promjer i masa: 38 mm; 20 g (0,64239 oz ASW)
Naklada: 2. izdanje: 1000 kom. (500 kom. u kompletima)
U prodaji: 2. prosinca 1994.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 86/29.11.1994.
Autor: Želimir Janeš, akademski kipar
Izdavač: Narodna banka Hrvatske u suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d.
Kovnica: IKOM Zagreb
Prodajna cijena: 416 kn + PDV (početno 260 kn). U prodaji isključivo putem Zagrebačke banke d.d.

LICE
Isto kao kod E.5.

NALIČJE
Isto kao kod E.5. osim:
Lijevo od grba, u neposrednoj blizini podnožja slova LIK položen je krug s rimskim brojem dva s točkom desno od podnožja brojki.

E.9 - 500 kuna, drugo izdanje

(ref: KM#31.2)

Zagreb

Materijal: zlato (Au) 0,999
Promjer i masa: 20 mm; 3,5 g (0,11242 oz AGW)
Naklada: 1000 kom. (500 kom. u kompletima)
U prodaji: 2. prosinca 1994.
Odluka o izdavanju i prodaji: NN 86/29.11.1994.
Autor: Damir Mataušić, akademski kipar
Izdavač: Narodna banka Hrvatske u suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d.
Kovnica: IKOM Zagreb
Prodajna cijena: 1804 kn + PDV (početno 650 kn). U prodaji isključivo putem Zagrebačke banke d.d.

LICE
Isto kao kod E.6.

NALIČJE
Isto kao kod E.6. osim:
Lijevo od grba, u neposrednoj blizini podnožja slova LIK položen je krug s rimskim brojem dva s točkom desno od podnožja brojki.

NUMIZMATIČKI KOMPLETI  
Nominale u kompletu Izrađena količina Prodajna cijena
1. izdanje 100, 200, 500 kuna 250 kom. 2.512 kn + PDV
(početno 960 kn)
2. izdanje 100, 200, 500 kuna 500 kom. 2.512 kn + PDV
(početno 960 kn)