Hrvatski dinar - inflacija

Time što je naslijedio jugoslavenski dinar, hrvatski dinar naslijedio je i njegovu inflaciju. Godine 1992. godišnja inflacija hrvatskog dinara je iznosila 938,2%, a godine 1993. je iznosila 1149,3%. Zbog visoke inflacije hrvatski dinar bio je praktički valuta samo za sitne troškove dok su svi iole veći iznosi i dalje preračunavani u njemačke marke da bi im se mogla predočiti vrijednost. Uvedena je i svojevrsna paralelna neslužbena obračunska jedinica – bod (dinarska protuvrijednost jedne njemačke marke), te su pojedine trgovine imale istaknute cijene u „bodovima”

Zbog agresije jugoslavenske vojske i srpskih pobunjenika na Republiku Hrvatsku i ratnih razaranja, a također i zbog loše provedene privatizacije, hrvatsko gospodarstvo je bilo u krizi. Stoga brojne tvrtke nisu imale na raspolaganju dovoljno novca za isplatu plaća, pa su radnicima plaće djelomično isplaćivale novčanim bonovima kojima se moglo kupovati u točno određenim trgovinama, što je predstavljalo svojevrsnu neovlaštenu emisiju novca.

Početkom listopada 1993. hrvatska vlada, s predsjednikom vlade Nikicom Valentićem, započela je Stabilizacijski program. Hrvatski dinar je 4. listopada 1993. devalvirao te je uveden fiksni tečaj od 4444 HRD za jednu njemačku marku. Tako snažna devalvacija utjecala je na porast inflacijskih očekivanja, pa je tijekom listopada 1993. razina cijena na malo porasla za čak 38 posto. Istodobno, pri tako visokom mjesečnom rastu cijena zaoštreno je pitanje likvidnosti, pa je tečaj njemačke marke počeo naglo padati, kako u poslovnim bankama tako i na crnom tržištu.

Dva tjedna nakon uvođenja, ukinut je fiksni tečaj i bankama je dopušteno slobodno formiranje tečaja. Daljnjim padom tečaja stranih valuta prema dinaru zaustavljena je hiperinflacija hrvatskog dinara te je uslijedila deflacija - pad maloprodajnih cijena. Godine 1994. inflacija je ukupno imala negativnu vrijednost i iznosila je -3,0%. Time su se stekli uvjeti za uvođenje nove valute koja je zamijenila privremene hrvatske dinare.

Srednji devizni tečajevi Narodne banke Hrvatske:

Datum EUR USD GBP CHF DEM ATS 100 ITL
Prema podacima Narodne banke Hrvatske  
1.1.1992. 111,50 83,53 156,37 61,73 55,00 7,81 7,25
31.12.1992. 964,51 798,19 1206,46 546,22 495,00 70,36 54,15
31.12.1993. 7352,32 6561,93 9714,77 4471,65 3801,81 540,50 383,98
30.5.1994. 7159,01 6121,37 9238,74 4354,81 3716,46 528,20 383,91

Vrijednost pojedinih novčanica hrvatskog dinara preračunata u njemačke marke i američke dolare, prema srednjim deviznim tečajevima Narodne banke Hrvatske:

  na dan puštanja
u optjecaj
na dan povlačenja
iz optjecaja
HRD DEM USD DEM USD
Prema podacima Narodne banke Hrvatske  
1 0,02 0,01 0,0003 0,0002
5 0,09 0,06 0,0013 0,0008
10 0,18 0,12 0,0027 0,0016
25 0,45 0,30 0,0067 0,0041
100 1,82 1,20 0,0269 0,0163
500 9,09 5,99 0,13 0,08
1000 18,18 11,97 0,27 0,16
2000 8,55 5,92 0,54 0,33
5000 30,67 20,63 1,35 0,82
10.000 7,69 5,21 2,69 1,63
50.000 31,25 16,67 13,46 8,17
100.000 26,88 15,67 26,91 16,34